Alle informatie en adviezen van burgernetwerkers en de site van Burgernetwerk wordt geacht juist te zijn echter u kunt er geen rechten aan ontlenen. U dient zelf te beoordelen of u de verkregen informatie wel of niet wenst te gebruiken en bent volledig zelf verantwoordelijk voor de gevolgen ervan. Burgernetwerk kan er nimmer aansprakelijk voor gesteld worden.

Uiteraard is deze disclaimer bedoeld om ons burgernetwerkers te beschermen zodat we open met onze informatie en adviezen kunnen omgaan.

Deze site auteursrechtelijk is beschermd. Eventuele overname van (delen) van items is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. Voor overige delen is overname verboden behoudens uitdrukkelijke toestemming van de auteur en stichting burgernetwerk.